Levypyörä työpaikkana

Kehittyvä toimintamme tarvitsee koko ajan uusia osaajia. Lisäksi panostamme nykyisen henkilökuntamme ammatilliseen koulutukseen. Otamme alan opiskelijoita työharjoitteluun ja meille on mahdollista päästä myös oppisopimuskoulutukseen.

Tuotantotyöhön edellytämme pääsääntöisesti alan ammatillista koulutusta, kykyä työskennellä tiimeissä sekä valmiutta vuorotyöhön.

Toimihenkilöpaikkoja täyttäessä korostamme koulutusta, aikaisempia näyttöjä sekä kielitaitoa ja tietoteknistä osaamista.

Toivomme, että henkilökuntamme sitoutuu yrityksemme tavoitteisiin ja arvoihin. Näin luodaan hyvä työilmapiiri ja taataan Levypyörän menestys myös jatkossa.

Tuotantotöitä koskeviin kyselyihin vastaa tuotanto- ja henkilöstöpäällikkömme Isko Takala.

Toimihenkilöiden rekrytoinnista vastaa toimitusjohtajamme Lars Ojansuu.